•  

Bestsellery
Winietki ślubne chabrowe
Winietki ślubne chabrowe

1,50 zł

szt.
Koperta biała
Koperta biała

0,50 zł

szt.
Złota winietka ślubna, love
Złota winietka ślubna, love

2,00 zł

szt.
Podziękowania dla gości  Merci (3)
Podziękowania dla gości Merci (3)

1,50 zł

szt.
Polityka prywatności
Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.4lovesklepslubny.pl, dalej określanego jako „Sklep”.


Operatorem Sklepu jak również Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –

Administratorem danych osobowych (ADO) jest:

  1. Prezes Zarządu – Rafał Zawadzki;

  2. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@miejdom.pl lub pisemnie na niżej wskazane adresy siedzib administratorów.

  3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się ze ww. ADO. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adresy korespondencyjne wskazane poniżej.

 

 

Miej Dom Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000575653
organ rejestrowy SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 7292401010 , nr REGON 101381076, Franciszków ul. Szkolna 41, 21-007 Mełgiew

Użytkownikami Sklepu są jego Klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, określonych w Regulaminie Sklepu 4lovesklepslubny (dalej jako: „Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane jedynie w celu zrealizowania umowy sprzedaży opisanej w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym, zapewnienie kontaktu z Klientem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną. Mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w Regulaminie, a mianowicie w celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów lub wymiany korespondencji (poczcie polskiej bądź firmie kurierskiej) oraz dla podmiotów obsługujących realizację płatności za zamówione w sklepie www.4lovesklepslubny.pl towary np. banki.

Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta: nazwisko i imię, adres do wysyłki produktów, e-mail, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firmy dodatkowo - nazwa firmy oraz dane do wystawienia faktury, NIP.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.


Dane osobowe, podawane podczas wypełniania formularza z zamówieniem, wykorzystywane są wyłącznie w zakresie, na który Klient wyraził zgodę, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Powierzone sklepowi www.4loveskleppslubny.pl dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, wynikających z rozporządzenia RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:

- wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
- żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
- żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
- żądania usunięcia danych osobowych;
- żądania wydania kopii danych osobowych;
- zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
- żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt mailowy: Biuro@miejdom.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miej Dom Sp. z o.o. Franciszków ul. Szkolna 41, 21-007 Mełgiew
- za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.


Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Subskrypcja newslettera

- Subskrypcja newslettera jest dobrowolna, tylko jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Prawidłowy adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysyłać użytkownikom za ich zgodą informacje o nowościach i promocjach w sklepie internetowym www.4lovesklepslubny.pl.
Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z chęci otrzymywania korespondencji od sklepu 4lovesklepslubny.pl. W tym celu użytkownik proszony jest o kliknięcie w link rezygnacji w newsletterze lub wysłanie maila pod adres Biuro@miejdo.pl z prośbą o usunięcie subskrypcji z bazy danych witryny.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

Polityka Cookies

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna, tylko jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administarator Sklepu jest Miej Dom Sp. z o.o. Franciszków ul. Szkolna 41, 21-007 Mełgiew
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
dostosowania wyświetlanych materiałów marketingowych do preferencji użytkownika;
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
10. Aby dokonać zmiany dostępu plików „cookies” w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:
Internet Explorer 6.0 i 7.0 – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Następnie suwakiem ustawić poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem „OK.”.
Mozilla Firefox – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.
Opera – należy otworzyć menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.
Google Chrome - należy kliknąć na menu zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
Safari – należy w menu wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie należy ustawić poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl